4690
93,80 / L

Bådpolish

Art. 30-560

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til plast-, lak- og metaloverflader. Efterbehandles med voks. 500 ml.

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå udledning til miljøet. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Udslip opsamles. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også