Fra
3990

Voksshampoo Premium

[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Danish (Denmark)']
En fremragende voksshampoo af meget høj kvalitet som effektivt fjernes trafikfilm og snavs. Efterlader desuden højglans og vandafvisende finish. Kan bruges med koldt eller varmt vand.

 • VOKSSHAMPOO PREMIUM 2.0 L

  VOKSSHAMPOO PREMIUM 2.0 L

  Art. 36-82
  2,0 l
  9990
  49,95 / L
  Fare
  Forårsager alvorlig øjenskade. Indeholder 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan udløse allergisk reaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • VOKSSHAMPOO PREMIUM 0,5 L

  VOKSSHAMPOO PREMIUM 0,5 L

  Art. 36-81
  0,5 l
  3990
  79,80 / L
  Fare
  Forårsager alvorlig øjenskade. Indeholder 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan udløse allergisk reaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også