Fra
105,-

Bremsekaliper maling

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Hurtig lufttørrende 1-komponent alkydmaling til maling af bemsekalipre. Malingen påføres med pensel (pensel medfølger IKKE). Giver en blank varmebestandig overflade som kan modstå rustangreb og kemikalier og som er let at holde ren. Varmebestandig op til +200°C. 250 ml.
 • BREMSEKALIPER MALING SØLV

  BREMSEKALIPER MALING SØLV

  Art. 36-338
  Sølv
  109,-
  436,- / L
  Advarsel
  Brandfarlig væske og damp. Farlig ved hudkontakt eller indånding. Forårsager hudirritation.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Vask hænderne grundigt efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum, pulver eller sand til slukning. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • BREMSEKALIPER MALING RØD

  BREMSEKALIPER MALING RØD

  Art. 36-336
  Rød
  105,-
  420,- / L
  Advarsel
  Brandfarlig væske og damp. Farlig ved hudkontakt eller indånding. Forårsager hudirritation.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum, pulver eller sand til slukning. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • BREMSEKALIPER MALING GUL

  BREMSEKALIPER MALING GUL

  Art. 36-709
  Gul
  109,-
  436,- / L
  Advarsel
  Brandfarlig væske og damp. Farlig ved hudkontakt eller indånding. Forårsager hudirritation.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum, pulver eller sand til slukning. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • BREMSEKALIPER MALING SORT

  BREMSEKALIPER MALING SORT

  Art. 36-334
  Sort
  105,-
  420,- / L
  Advarsel
  Brandfarlig væske og damp. Farlig ved hudkontakt eller indånding. Forårsager hudirritation.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum, pulver eller sand til slukning. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også