6490
865,33 / L

Pakningssilikone, Højtemperatur

Art. 36-1775
Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
Fleksibel og modstandsdygtig. Selvvulkaniserende silikone til fremstilling af egne pakninger. Er modstandsdygtig over for vand, motor- og gearolie, bremsevæske, glykol m.m. Forbliver elastisk uden at revne. Vulkaniserer ved stuetemperatur. Fjernes let ved reparation/demontering, Tåler temperaturer op til +300 °C. Farve: rød. 75 ml.
Fare
Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også