5990
299,50 / L

Benzintilsætning

Art. 36-674

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til alle benzin- og etanolmotorer. Rengør karburatorer, injektordyser og brændstofledninger. Giver bedre brændstoføkonomi. Letter koldstarter. Rækker til ca. 70 l brændstof. 200 ml.
Fare
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder Ethylendiamin. Kan medføre allergiske reaktioner. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå udledning til miljøet. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Udslip opsamles. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter