5990
193,23 / L

Ovnkit

Art. 36-429

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
  • Til udbedring og tætning af revner og huller i pejse, ovne og skorstene m.m.
  • Tåler 1500˚ C.
  • God vedhæftningsevne på metal, tegl og cement
  • Det hverken udvider eller trækker sig sammen, efter det er stivnet
  • God holdbarhed overfor gasser.
ANVENDELSE
  1. Fladerne skal være fri for støv, snavs, maling, olie og fedtstof. Porøse materialer bør forsigtigt fugtes med vand for at øge vedhæftningsevnen.
  2. Skær patronspidsen til den ønskede fugebredde. Påføres med kitpistol.
  3. Hvis nødvendigt, stryges massen på ved hjælp af en fugtet spartel eller kniv. Aftør straks overflødig masse med en våd klud.
  4. Lad det tørre i mindst 24 timer. Forøg derefter enhedens temperatur gradvist. For hurtig opvarmning kan forårsage revner i tætningen, hvis den ikke er helt tør.
TEKNISKE DATA
Konsistens: Sort masse
Sammensætning: Vandglas, kaolin
Densitet: 1,92 g/cm²
pH: ca. 12
Tåler temperatur til: 1500º C
Påføringstemperatur: > 0 °C
Tørretid: 24 timer (danner skind efter 5 minutter)
Indhold: 310 ml
MAL-kod: 00-4
Fare
Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg lægehjælp ved ubehag. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også