Fra
8490

Tætningskit

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Fiberarmeret og gummiforstærket asfaltspartel til reparation og tætning af småskader, løsnede sammenføjninger og revner på tagpap, metalplader, beton og træ.
 • Danner en elastisk og tæt fuge
 • Hæfter på fugtige såvel som tørre flader.
 • Tåler alle klimatyper
 • Velegnet til akut arbejde i regnvejr
 • Behøver ingen opvarmning før påføring
Brugsanvisning
 1. Påfør tætningskittet direkte på fladen, som skal repareres med en spartel. Fortynd om nødvendigt med en smule terpentin.
 2. Lad det tørre en uge.
OBS! Større sammenføjninger og blærer bør skæres op og armeres med glasfibervæv.

Tekniske specifikationer
Densitet: 980 kg/m³
Farve: sort
Tørstofindhold: 70 %
Tørretid: ca. 1 uge
Flammepunkt: 40 °C
Brandklasse: 2 b
Opløsningsmiddel: Terpentin
Grænseværdi VOC: (Kat A/h) 750 g/l (2010)
Produktet indeholder maks.: 750 g/l
 • TÆTNINGSKIT 1L

  TÆTNINGSKIT 1L

  Art. 36-686
  1 l
  8490
  84,90 / L
  Advarsel
  Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af damp/spray. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • TÆTNINGSKIT 5L

  TÆTNINGSKIT 5L

  Art. 36-687
  5 l
  269,-
  53,80 / L
  Advarsel
  Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af damp/spray. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter