Fra
3990

Vægspartelmasse LF

Vandbaseret finspartelmasse egnet til spartling på gipsplader, væv, gamle tapeter og lignende. Meget flot ydre finish.

Tekniske data
 • Farve: hvid
 • Opløsningsmiddel: vand
 • Fyldeevne: 0 - 3 mm.
 • Kornstørrelse: maks. 0,12 mm
 • Densitet: ca. 1.200 kg/m³
 • Tørstofindhold: ca. 62 %
 • Brugsinstruktioner
 • Påføring: påføres i hånden
 • Tørretid: 1 time per mm, tykkere lag dog længere tid. Tørretiden kan variere afhængig af underlag, temperatur, luftfugtighed osv.
 • Vedhæftning: produktet har stor vedhæftning på gips, beton og puds.
 • Anvendelsestemperatur: +5° C - +35° C
 • Rengøring af værktøj: vand
 • Opbevaring: Maks. 12 måneder i uåbnet emballage. Opbevares mørkt og køligt, +5° C -+20° C. BESKYTTES MOD FROST!
 • Øvrigt: når der spartles, bør der anvendes øjenværn og ansigtsmaske.
 • VÆGSPARTELMASSE LF 400ML

  VÆGSPARTELMASSE LF 400ML

  Art. 36-1311
  400 ml
  3990
  99,75 / L
  Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan udløse allergisk reaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • VÆGSPARTELMASSE LF 5 L.

  VÆGSPARTELMASSE LF 5 L.

  Art. 36-1318
  5 l
  8990
  17,98 / L
  Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan udløse allergisk reaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.