289,-
72,25 / L

Rengøringsmiddel til ultralydsrensere, professionel

Art. 36-4563

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Alkalisk, højkoncentreret rengøringsmiddel til ultralydsrensere. Fjerner effektivt meget hårdt fastsiddende snavs i form af sod, fedt og olieholdigt snavs på aluminium- og stålkomponenter. Produktet indeholderrustbeskyttelsesmiddel, som rustbeskytter detaljerne i rengøringsfasen. OBS! Sørg for at have det korrekte blandingsforhold, da der ellers er risiko for beskadigelse af metallet. Undgå påføring på følsomme metallegeringer. Prøv altid på et lille område først.Ultralydsrenser, professionel, stærkt koncentreret, 4 l
Fare
Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED eksponering: Ring til en GIFTLINJE eller en læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter