Fra
129,-

Hård bundmaling, biocidfri

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Hård bundmaling, som modvirker begroning, uden bekæmpelsesmiddel. Til både i områder med store miljøkrav som f.eks. indsøer og Den Botniske Bugt. Til alle hastigheder. Kan anvendes på glasfiber, træ, stål og aluminium. Fungerer godt ved vask med børste.

Brugsanvisning: Omrøres grundigt inden brug. Hvis den eksisterende maling er i dårlig stand, flaget og ujævn, eller der sidder tykke lag af gammel maling, slibes den ned, før der males. Om nødvendigt påstryges først et spærre- og vedhæftningslag med sealer. Hvis den eksisterende maling er i god stand, slibes den let, inden der males. Hvis den eksisterende maling er af en ukendt type, skal den slibes væk eller overstryges med sealer, før der males med ny bundmaling. Ren plast grundes med epoxyprimer for at beskytte mod osmose. Ved maling på epoxyprimer skal overfladen af primeren være lidt klæbrig for at få bedst mulig vedhæftning. Ujævnheder og skader spartles med epoxyspartel.

Påføringsbetingelser: Overfladen skal være helt ren og tør. Overfladetemperaturen skal være over 5 °C. Må ikke påføres i kraftigt solskin. Sørg for effektiv ventilation i lukkede rum under påføring og tørring. Om nødvendigt kan malingen fortyndes. Mængden af fortynder afhænger af anvendelsesforholdene så som temperatur, ventilation og underlag.

Påføring: Påfør 3 lag à 40 mikron af produktet for at sikre god beskyttelse. Brug rulle af mohair eller pensel.

Temperatur:10 °C20 °C
Støvtør:8 timer4 timer
Overmaling:9 timer5 timer
Søsætning:min. 24 timer/maks. 90 dagemin. 24 timer/maks. 90 dage
Hvis maks.-tiden for søsætning overskrides, bør der foretages en let slibning inden evt. yderligere maling eller inden søsætning.
Rækkeevne: 12,8 m²/l ved lagtykkelse 40 mikron
Antal lag: 3 lag, tykkelse: 40 mikron
Rengøring af pensler m.m: Cellulosefortynder
 • BUNDMALING, BIOCIDFRI 0,75L

  BUNDMALING, BIOCIDFRI 0,75L

  Art. 30-645
  Blå, 0,75 l
  129,-
  172,- / L
  Advarsel
  Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • BUNDMALING, BIOCIDFRI 0,75L

  BUNDMALING, BIOCIDFRI 0,75L

  Art. 30-644
  Sort, 0,75 l
  129,-
  172,- / L
  Advarsel
  Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • BUNDMALING SORT 2,5 L

  BUNDMALING SORT 2,5 L

  Art. 30-646
  Sort 2,5 L
  349,-
  139,60 / L
  Advarsel
  Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • BUNDMALING BLÅ 2,5 L

  BUNDMALING BLÅ 2,5 L

  Art. 30-647
  Blå 2,5 L
  349,-
  139,60 / L
  Advarsel
  Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også