Fra
129,-

Hård bundmaling, biocidfri

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Hård bundmaling, som modvirker begroning, uden bekæmpelsesmiddel. Til både i områder med store miljøkrav som f.eks. indsøer og Den Botniske Bugt. Til alle hastigheder. Kan anvendes på glasfiber, træ, stål og aluminium. Fungerer godt ved vask med børste.

Brugsanvisning: Omrøres grundigt inden brug. Hvis den eksisterende maling er i dårlig stand, flaget og ujævn, eller der sidder tykke lag af gammel maling, slibes den ned, før der males. Om nødvendigt påstryges først et spærre- og vedhæftningslag med sealer. Hvis den eksisterende maling er i god stand, slibes den let, inden der males. Hvis den eksisterende maling er af en ukendt type, skal den slibes væk eller overstryges med sealer, før der males med den nye bundmaling. Ren plast grundes med epoxyprimer for at beskytte mod osmose. Ved maling på epoxyprimer skal overfladen af primeren være lidt klæbrig for at få bedst mulig vedhæftning. Ujævnheder og skader spartles med epoxyspartel.

Påføringsbetingelser: Overfladen skal være helt ren og tør. Overfladetemperaturen bør være over 5 °C. Påfør ikke malingen i kraftigt solskin. Sørg for effektiv ventilation i lukkede rum under påføring og tørring. Om nødvendigt kan malingen fortyndes. Mængden af fortyndingsmiddel afhænger af påføringsbetingelserne så som temperatur, ventilation og underlag.

Påføring: Påfør 3 lag à 40 mikrometer af produktet for at opnå god beskyttelse. Brug rulle af mohair eller pensel. 

|Temperatur: |         10 °C |              20 °C||Støvtør: |                    8 t |                         4 t||Kan overmales: |        9 t |                        5 t||Søsætning: | min. 24 t/maks. 90 dage| min. 24 t/maks. 90 dage|

Hvis maks.-tiden for søsætning overskrides, bør der foretages en let slibning inden evt. yderligere maling eller inden søsætning.

Rækkeevne:12,8 m²/l ved lagtykkelse 40 mikrometer
Antal lag:3 lag, tykkelse: 40 mikrometer
Rengøring af pensler m.m.:Fortynder
 • BUNDMALING, BIOCIDFRI 0,75L

  BUNDMALING, BIOCIDFRI 0,75L

  Art. 30-645
  Blå, 0,75 l
  129,-
  172,- / L
  Advarsel
  Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage irritation af luftvejene. Brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • BUNDMALING, BIOCIDFRI 0,75L

  BUNDMALING, BIOCIDFRI 0,75L

  Art. 30-644
  Sort, 0,75 l
  129,-
  172,- / L
  Advarsel
  Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage irritation af luftvejene. Brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • BUNDMALING SORT 2,5 L

  BUNDMALING SORT 2,5 L

  Art. 30-646
  Sort 2,5 L
  349,-
  139,60 / L
  Advarsel
  Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage irritation af luftvejene. Brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • BUNDMALING BLÅ 2,5 L

  BUNDMALING BLÅ 2,5 L

  Art. 30-647
  Blå 2,5 L
  349,-
  139,60 / L
  Advarsel
  Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage irritation af luftvejene. Brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også