Køb & Hent Drive In  - Køb på nettet og hent i varehuset efter 30 minutter Biltema Appen  - 19.000 produkter i din lomme! Mit Biltema  - Digitale kvitteringer, ekstra rabatter og meget mere!

Bundmaling

Alle fartøjer skal indimellem vedligeholdes og en båd er ingen undtagelse. Når du har købt en båd, og du kan nyde friheden ved at kunne sejle, er det også vigtigt at kunne være stolt af bådens udseende. Her kan en omgang bundmaling være en måde at friske båden op, så den fremstår som ny, og det er samtidig vigtigt for bådens sejladsegenskaber, da en ujævn bund vil skabe unødig friktion i vandet.

En båd udsættes konstant for erosion af vandet, mens vandlevende organismer også vil gro under vandlinjen, hvilket stiller visse krav til vedligeholdelsen af din båd. Det er derfor, at det heller ikke er ligegyldigt, hvilken slags bundmaling du vælger til din båd. Det kan f.eks. have stor betydning, om du vælger bundmaling med eller uden biocider, samtidig med, at du i visse situationer ikke må benytte bundmaling med biocider. Her hos Biltema finder du et stort udvalg af bundmaling til benyttelse i forskellige farvande, og som kan passe til lige præcis din båd.

 

Vigtigt at vide om bundmaling

Når du skal male din båd med bundmaling, så er der forskellige aspekter, som er vigtige at være opmærksom på. Bundmaling er først og fremmest den maling, som du påfører båden under vandlinjen, og som derfor er en af de mest essentielle dele af din båds vedligeholdelse. Når du vælger bundmaling, er der to overordnede kategorier, som er vigtige at være bekendt med.

Bundmaling med biocider

Dette er den mest brugte type bådmaling - omkring 95% af alle bådejere anvender bundmalinger med biocider. Biocider er kemiske stoffer, der bruges til at bekæmpe levende organismer som f.eks. skadedyr, bakterier og svampe. I bundmaling bruges der biocider for netop at forhindre, at der kan gro alger på bådens bund. En af de biocider som er mest anvendt til bundmaling er kobber, som bundmalingen konstant afgiver små mængder af. Alle typer bundmaling, der sælges i EU, skal overholde krav med hensyn til miljøet, og det er fuldt ud lovligt at benytte bundmaling med biocider.

Der findes tre typer bundmaling med biocider:

Selvpolerende bundmaling: Den mest brugte type biocidholdige bundmaling. Malingen er delvis opløselig og polerer faktisk selv overfladen under sejlads via friske aktivstoffer. Du behøver ved denne type maling ikke at slibe bunden hvert år, men som tommelfingerregel kun hvert 5. til 10. år.
Hård bundmaling: Skal slibes før bunden kan males igen. Denne type maling har stor modstandsdygtighed overfor mekanisk slitage og er derfor velegnet til bl.a. hurtige motorbåde.
Blød bundmaling: Denne bundmaling eroderer langsomt og bruges oftest til træbåde som f.eks. kuttere. Det kan ikke påføres oven på hårde eller selvpolerende bundmalinger, uden at bunden først skal slibes.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du ikke må anvende bundmaling med biocider i ferskvand.

Bundmaling uden biocider

Ved denne type maling benyttes ikke biocider, som dræber levende organismer. I stedet er typen oftest det, man kalder “mekanisk” virkende. Det vil sige, at den langsomt smuldrer væk og dermed forhindrer begroning ved, at vandlevende organismer ikke burde kunne gro på overfladen af en maling, der langsomt eroderer. Nogle malinger virker dog ved først og fremmest at være glatte, så friktionen mellem båd og vand ved høj hastighed er nok til at fjerne begroning.

Hvis du vælger en bundmaling uden biocider, vil du dog ofte skulle forvente en del mere begroning end på biocidholdige bundmalinger, og jævnlig afvaskning af bunden vil kunne anbefales for at holde bådens sejlegenskaber ved lige.


Hvordan skal jeg forberede mig på at male min båd?

Det er først og fremmest vigtigt at være opmærksom på de specifikke sikkerhedsinstruktioner på den bundmaling, som du vil benytte til din båd. De fleste bundmalinger vil være giftige, og beskyttelsesbriller samt maske er derfor vigtige. Du kan med fordel planlægge påførelsen af bundmaling, og her er der nogle måder, du kan forberede dig på:

Vask bunden for slim og alger, hvis din båd skal tages på land for vinteren. Det er også vigtigt at forberede bådens bund, inden du maler den, hvilket oftest er nødvendigt i foråret inden søsættelse.
Kontrollér gerne antal lag af bundmaling på båden i forvejen og/eller typen af maling, før du begynder, da ny maling kan skalle af, hvis det påføres oven på enten en anden type maling eller for mange lag af maling.
Vær opmærksom på behovet for at bruge en primer på bådens bund, inden du påfører malingen, da en primer vil sikre, at malingen bedre kan hænge fast på bunden.

 

Dear customer. You are using an old and outdated browser. Please upgrade in order to get best possible experience.