189,-

Malingfjerner

Art. 30-507

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Opløser effektivt anti-begroning og andre 1-komponentmalinger. Fungerer også på visse 2-komponentmalinger, men kræver så længere tid til at virke. Volumen: 0,75 l.

Advarsel
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indtagelse. Brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også