189,-

Malingfjerner

Art. 30-507

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Opløser effektivt anti-begroning og andre 1-komponentmalinger. Fungerer også på visse 2-komponentmalinger, men kræver så længere tid til at virke. Volumen: 0,75 l.

Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også