6490

Flangetætning

Art. 36-1773

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Effektiv tætning mellem metalflader med hurtig og sikker hærdeproces. Giver en pålidelig tætning, der ikke revner eller krymper. Temperaturbestandig fra -62 til +330 °C. Meget effektiv mod benzin, diesel, glykol, bremsevæske og de fleste mineralske og syntetiske olier, etc.

Påføres på en omhyggeligt renset flade. Fladen skal være tør og fri for snavs, olie og vand.
Skru hætten af, og brug hætten til at trykke hul i toppen af tuben.
Påføres på en renset flade.
Produktet begynder at tørre inden for 1 time og er hærdet efter 24 timer.
Ikke hærdet tætningsmiddel kan fjernes med rensemidler som f.eks. terpentin.
Opbevar tuben køligt og tørt. Skal bruges inden 12 måneder efter åbning.
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter