Fra
6490

Frostvæske, koncentreret

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Ethylenbaseret frostvæske beregnet til de fleste benzin- og dieselmotorer på markedet. Beskytter godt mod frost og korrosion. Følg altid motorproducentens anvisninger for skift af kølervæske. Koncentrat. Må ikke blandes med propylenglykol.
 • FROSTVÆSKE, KONCENTRERET 3 KG

  FROSTVÆSKE, KONCENTRERET 3 KG

  Art. 36-1856
  3 kg
  6490
  21,63 / KG
  Advarsel
  Brandfarlig væske og damp. Farlig ved indtagelse. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Der må ikke spises, drikkes eller ryges, mens produktet anvendes. Søg lægehjælp ved ubehag. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.
 • FROSTVÆSKE, KONCENTRERET 12 KG

  FROSTVÆSKE, KONCENTRERET 12 KG

  Art. 36-1857
  12 kg
  259,-
  21,58 / KG
  Advarsel
  Brandfarlig væske og damp. Farlig ved indtagelse. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Der må ikke spises, drikkes eller ryges, mens produktet anvendes. Søg lægehjælp ved ubehag. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også