Frostvæske

Du finder både færdigblandet og koncentreret frostvæske hos Biltema. Biltema har både Longlife frostvæske baseret på ethylenglykol, ethylenbaseret frostvæske og glykolbaseret (propylenglykol) frostvæske.
Vores frostvæske beskytter godt mod frost og korrosion. Følg altid motorproducentens anvisninger for skift af kølervæske. Bland koncentreret frostvæske efter anvisning på beholder.

Hvad er frostvæske?

Frostvæske er væske, der tilsættes til motorens kølervæske, for at undgå at kølervæsken fryser. Kølervæske sørger for at bilens motor ikke bliver overophedet. Kølervæsken bliver tilsat frostvæske, der hindrer at kølervæsken kan fryse om vinteren og ødelægge motoren. Frostvæsken modvirker også tæring og rust i kølesystemet, så man bør heller ikke køre med rent vand i kølesystemet, selvom der ikke er risiko for frost.

Frostvæsken består af forskellige former for glykol med forskellige tilsætningsstoffer.
Ren glykol fryser ved -12℃, men når glykolen blandes med vand, sker der en kemisk reaktion, der bevirker at frysepunktet falder. Det laveste frysepunkt, der kan opnås, er omkring -49℃ ved en blanding af 60% kølervæske og 40% vand.

Hvilken frostvæske skal du bruge?

Rød longlife frostvæske
-Skal bruges til nyere biler og behøver ikke at blive skiftet så ofte som andre typer frostvæske - skift efter anbefaling. Den kan bruges til biler med alu-topstykke, der ikke afsætter aflejringer i frostvæsken.  Den røde silikatfri longlife frostvæske nedbrydes ikke i et lukket system, hvor der ikke er ydre kilder til forurening og kan derfor holde længere. Longlife frostvæske beskytter godt mod frost, korrosion og overhedning i alle moderne motorer, men især i trykladede aluminiumsmotorer. Ved korrekte blandingsforhold frostsikrer den ned til  -36º C. Følg altid motorproducentens anvisninger for skift af kølervæske. Må ikke blandes med propylenglykol.

Blå ethylenbaseret frostvæske
- Kan bruges til de fleste benzin og dieselmotorer, men bør skiftes oftere end rød longlife - gerne årligt. Frostvæsken beskytter godt mod frost og korrosion. Følg altid motorproducentens anvisninger for skift af kølervæske. Må ikke blandes med propylenglykol.

Grøn glykolfrostvæske
- Er propylenbaseret kølerglykol, der bruges til vinterkonservering af bådmotorer og frostsikring af andre kølesystemer, solcellesystemer o.l. Til biler benyttes det stort set kun til ældre modeller, men kan benyttes til de fleste benzin- og dieselmotorer på markedet. 50 procents fortynding giver frostsikring til ca. -33 °C. Følg altid motorfabrikantens anvisninger ved udskiftning af kølervæske. Må ikke blandes med ethylenglykol.

Hvilken farve frostvæske?

Forskellige producenter kan markere frostvæske med forskellige farver. Frostvæskens farve er ikke så vigtigt som selve indholdet af frostvæsken. Derfor bør du altid tjekke selve indholdsfortegnelsen. Her er det vigtigste at du undgår at blande ethylen- og propylenbaserede frostvæsker, da det vil ophæve kølervæsken beskyttende virkning.

Blander du almindelig kølervæske i long life kølervæske forringer du beskyttelsen af motorens komponenter, da long life og ‘almindelig’ kølervæske indeholder forskellige tilsætningsstoffer. Vil du skifte fra en type kølervæske til en anden, bør du rense hele kølesystemet grundigt for rester af gammel kølervæske  og derefter fylde den ønskede type kølervæske på.

Hvordan fylder jeg frostvæske på?

Frostvæsken skal altid tjekkes og efterfylde/skiftes når bilen er kold - hvis du forsøger at skifte eller tjekke frostvæske på en varm bil, risikerer du kraftige skoldninger.
Sædvanligvis bliver der fyldt frostvæske på når din bil er til service - men det er en god ié at holde øje med frostvæske og selv at fylde på, hvis det er nødvendigt. Væsken skal ligge i et lukket kredsløb, så hvis der er et jævnt forbrug af frostvæske, kan det tyde på lækage, og så bør du tage forbi værkstedet.

Mange nyere biler har også en indikator for frostvæsken. Du tjekker din kølervæske manuelt i bilens motorrum i ekspansionsbeholderen. Kig evt. i din bils instruktionsbog. Det er nemt at se hvor meget væske der skal være på - der bør være et synligt minimum- og maksimummærke på beholderen. Fyld altid efter med færdigblandet frostvæske eller bland koncentreret frostvæske med vand i en spand, så du sikrer at blandingsforholdet er rigtigt.

Sikkerhed

Undgå at få frostvæske på huden eller i øjne. Skyl øjne og hud i rent vand i flere minutter ved kontakt. Undgå indtagelse af frostvæske - kontakt læge, skadestue eller ring til giftlinjen ved ubehag efter indtag. Forgiftning kan give permanente skader på indre organer. Skal opbevares utilgængeligt for børn. Frostvæske har en sødlig smag og kan forveksles med saft eller sodavand af børn, der med deres lavere kropsvægt hurtigere kan drikke en farlig dosis. Brugt kølervæske må ikke hældes ud på jorden eller i kloak eller afløb. Det skal opsamles og afleveres som miljøfarligt affald.

10 Søgeresultater