Fra
3290

Glykol, Longlife, koncentreret

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Kølerglykol Longlife er baseret på etylenglykol og fri for nitrit, amin, fosfat, silikat og borat. Beskytter rigtig godt mod frost, korrosion og overhedning i alle moderne motorer, men især i trykladede aluminiummotorer. Beskytter effektivt mod korrosion og aflejringer i hele kølesystemet og dets vitale dele. Følg altid motorproducentens anvisninger for skift af kølervæske. Må ikke blandes med propylenglykol. Farve: rød.
 • FROSTVÆSKE, LONGLIFE G30 3KG

  FROSTVÆSKE, LONGLIFE G30 3KG

  Art. 36-1786
  3 kg
  7990
  26,63 / KG
  Advarsel
  Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af damp. Der må ikke spises, drikkes eller ryges, mens produktet anvendes. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg lægehjælp ved ubehag. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • FROSTVÆSKE LONGLIFE 1 KG

  FROSTVÆSKE LONGLIFE 1 KG

  Art. 36-1782
  1 kg
  3290
  32,90 / KG
  Advarsel
  Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af damp. Der må ikke spises, drikkes eller ryges, mens produktet anvendes. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg lægehjælp ved ubehag. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • GLYKOL, KONCENTRERET 12KG

  GLYKOL, KONCENTRERET 12KG

  Art. 36-1777
  12 kg
  259,-
  21,58 / KG
  Advarsel
  Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af damp. Der må ikke spises, drikkes eller ryges, mens produktet anvendes. Bær øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg lægehjælp ved ubehag. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også