Fra
4990

Facaderens

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til rengøring af facader og malede flader, også før genmaling.

Brugsanvisning:
Påføres med pensel/rulle, svamp eller lavtrykssprøjte ved større flader. Når der sprøjtes, skal der anvendes et egnet mundstykke, så risikoen for aerosoltåger mindskes. Ved brug i dårligt ventilerede rum/indendørs skal der anvendes egnet åndedrætsværn. Striber undgås ved at påføre renseopløsningen nedefra og op. Lad renseopløsningen virke i nogle minutter. Bearbejd fladen med en blød børste eller svamp, indtil snavset er helt opløst og skyl derefter med rigeligt vand. Lad det tørre ordentligt, før der males. Beskyt bevoksning i nærheden. Der kan males, når fugtighedsgraden er lavere end 18%. Mål fugtighedsgraden i træet med Fugtighedsmåler 87-257 eller 87-258.

Dosering:
Fortyndes 1:10-1:20 afhængig af, hvor snavset facaden er.
pH-koncentrat: ca. 10.
Densitet: 1,03 g/cm³.
 • FACADERENS 4 L.

  FACADERENS 4 L.

  Art. 36-7203
  4 l
  9990
  24,98 / L
  Fare
  Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager alvorlig øjenskade.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • FACADERENS 1 L.

  FACADERENS 1 L.

  Art. 36-7202
  1 l
  4990
  49,90 / L
  Fare
  Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager alvorlig øjenskade.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter