Fra
4990

Facaderens

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til rengøring af facader og malede flader, også før genmaling.

Brugsanvisning:
Påføres med pensel/rulle, svamp eller lavtrykssprøjte ved større flader. Når der sprøjtes, skal der anvendes et egnet mundstykke, så risikoen for aerosoltåger mindskes. Ved brug i dårligt ventilerede rum/indendørs skal der anvendes egnet åndedrætsværn. Striber undgås ved at påføre renseopløsningen nedefra og op. Lad renseopløsningen virke i nogle minutter. Bearbejd fladen med en blød børste eller svamp, indtil snavset er helt opløst og skyl derefter med rigeligt vand. Lad det tørre ordentligt, før der males. Beskyt bevoksning i nærheden. Der kan males, når fugtighedsgraden er lavere end 18%. Mål fugtighedsgraden i træet med Fugtighedsmåler 87-257 eller 87-258.

Dosering:
Fortyndes 1:10-1:20 afhængig af, hvor snavset facaden er.
pH-koncentrat: ca. 10.
Densitet: 1,03 g/cm³.
 • FACADERENS 4 L.

  FACADERENS 4 L.

  Art. 36-7203
  4 l
  9990
  24,98 / L
  Fare
  Forårsager alvorlig øjenskade. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.
 • FACADERENS 1 L.

  FACADERENS 1 L.

  Art. 36-7202
  1 l
  4990
  49,90 / L
  Fare
  Forårsager alvorlig øjenskade. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter