4490
89,80 / L

Paraffinolie, 100 %

Art. 36-1414
[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Danish (Denmark)']
100 % paraffinolie. Beregnet til ubehandlede eller tidligere olierede træprodukter. Ved regelmæssig oliering får træprodukter bedre modstandsdygtighed mod fedtpletter, snavs og fugt, og risikoen for sprækker nedsættes. 500 ml.
Fare
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Opbevares under lås. Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også