1890

Gasbeholder, 227 g

Art. 17-594

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Engangsgasbeholder. Passer til Biltema gasbrænder. Opfylder EN 417-kravene.
Fare
Yderst brandfarlig gas. Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter