Fra
3490

Fugtfjerner

 • Fjerner effektivt dårlig lugt og overskudsfugt i alle fugtige rum.
 • Også velegnet til brug, hvor der er risiko for mugdannelse, f.eks. ved vinteropbevaring.
 • 1 refill-pose varer i 1–3 måneder afhængig af temperatur og relativ luftfugtighed.
 • FUGTFJERNER

  FUGTFJERNER

  Art. 36-373
  Lille beholder inkl. 1 refill pose
  3490
  2 til 5990
  Advarsel
  Forårsager alvorlig øjenirritation.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • FUGTFJERNER

  FUGTFJERNER

  Art. 36-374
  Stor beholder inkl. 2 refill poser
  7990
  Advarsel
  Forårsager alvorlig øjenirritation.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Tilbehør

 • REFILL TILL FUGTFJERNER

  REFILL TILL FUGTFJERNER

  Art. 36-375
  6990

Andre kunder købte også