2990

Lightergas, refil

Art. 17-750

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
  • Til påfyldning af butangas, med standardmundstykke og 5 adaptere.
  • 150 g.
Påfyldning:
Produktet, der skal fyldes, holdes lodret med påfyldningsåbningen vendende opad. Slut gasflaskens ventil til den tilsvarende åbning på produktet. Tryk fast, og udfør et antal tryk (ca. 10 sekunder for hvert tryk).

Sørg for, at lighteren er helt tom for gas før påfyldning, idet blandning af forskellige gaskvaliteter kan få lighteren til at brænde dårligere eller slet ikke.
Fare
Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. Yderst brandfarlig gas.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også