6490
259,60 / L

Motorkonservering marine

Art. 36-3241

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
  • Beskytter bådmotorens indre og ydre dele mod rust og korrosion ved vinteropbevaring ved at fjerne fugt og danne en varig beskyttelse mod vand og syre.
  • Takket være skumvirkningen kommer midlet effektivt ind i motorens indre dele.
  • Også velegnet til snescootere og motorcykler, der opmagasineres en periode.
  • 250 ml.
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også