6490
259,60 / L

Motorkonservering marine

Art. 36-3241

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
  • Beskytter bådmotorens indre og ydre dele mod rust og korrosion ved vinteropbevaring ved at fjerne fugt og danne en varig beskyttelse mod vand og syre.
  • Takket være skumvirkningen kommer midlet effektivt ind i motorens indre dele.
  • Også velegnet til snescootere og motorcykler, der opmagasineres en periode.
  • 250 ml.
Fare
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også