Fra
7490

MC-olie, Racing 10W–40

[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Danish (Denmark)']
Helsyntetisk motorolie til alle 4-takts motorcykelmotorer. Giver god slitagebeskyttelse ved hård kørsel under konkurrencer mv. Tilpasset til kobling og gearkasse. Opfylder følgende specifikationer: JASO MA2, (JASO T903:2006), API: SM.
 • MC-OLIE, RACING 10W–40 1L

  MC-OLIE, RACING 10W–40 1L

  Art. 36-958
  1 l
  7490
  74,90 / L
  Advarsel
  Forårsager alvorlig øjenirritation.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • MC-OLIE, RACING 10W–40 4L

  MC-OLIE, RACING 10W–40 4L

  Art. 36-9580
  4 l
  249,-
  62,25 / L
  Advarsel
  Forårsager alvorlig øjenirritation.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.