Fra
3490

Koldaffedtning

Bruges til motorvask, affedtning og afsaltning. Løsner asfalt, tjære, olie, salt m.m. Fungerer også ved fedtpletter på tekstiler. Ved motorvask bør fordelerdækslet dækkes til med f.eks. en plastikpose. For at opnå det bedste resultat, bør bilen være tør, når affedtningsmidlet sprøjtes på.

Brugsanvisning: Spray affedtningsmidlet på bilen. Lad midlet virke 2-3 minutter. Skyl med rigeligt vand. Efter affedtningen skal lakerede overflader vaskes med shampoo.
 • KOLDAFFEDTNING 1L

  KOLDAFFEDTNING 1L

  Art. 36-10
  1 l
  3490
  34,90 / L
  Fare
  Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • KOLDAFFEDTNING 4L

  KOLDAFFEDTNING 4L

  Art. 36-11
  4 l
  8990
  22,48 / L
  Fare
  Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også