Fra
7490

Rustbeskyttelsesprimer, grå

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Harpiksbaseret rustbeskyttelsesprimer med zink til de fleste metaller. Tørrer efter 8–12 h (afhængig af temperaturen) og giver en grundet overflade klar til overmaling. OBS! Må ikke overmales med maling som indeholder acetone, cellulose eller polyuretan.
 • RUSTBESKYTTELSESMALING 0,25L

  RUSTBESKYTTELSESMALING 0,25L

  Art. 36-1130
  0,25 l
  7490
  299,60 / L
  Advarsel
  Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. Brandfarlig væske og damp.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.
 • RUSTBESKYTTELSESMALING 1L

  RUSTBESKYTTELSESMALING 1L

  Art. 36-1135
  1 l
  139,-
  139,- / L
  Advarsel
  Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. Brandfarlig væske og damp.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også