4690
469,- / KG

Metalpolish

Art. 36-47

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Pudsemiddel, som får din bil, MC eller båd til at skinne. Efter behandlingen skabes der en holdbar, skinnende overflade, som holder snavs og rust borte. Velegnet til f.eks. krom, messing, kobber, tin, sølv, rustfrit stål og akrylplast. 100 g.
OBS! Bør ikke anvendes på forkromet plast, eloxeret aluminium eller ubehandlede letmetalfælge.
100 g
Advarsel
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager hudirritation. Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Opbevares under lås. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter