3990
39,90 / L

Tjære- og asfaltfjerner

Art. 36-18

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Fremragende affedtningsmiddel, som hurtigt opløser fastsiddende asfaltstænk på bilens lak. Også effektivt mod tjære, olie, trafikfilm, låseolie, vejsalt og rester af brændstof. Kan bruges på våde flader og til motorvask. Indhold: 1 l.
Fare
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. Fremkald IKKE opkastning. Søg lægehjælp ved ubehag. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter