3990
39,90 / L

Tjære- og asfaltfjerner

Art. 36-18

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Fremragende affedtningsmiddel, som hurtigt opløser fastsiddende asfaltstænk på bilens lak. Også effektivt mod tjære, olie, trafikfilm, låseolie, vejsalt og rester af brændstof. Kan bruges på våde flader og til motorvask. Indhold: 1 l.
Fare
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Søg lægehjælp ved ubehag. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter