Nedsat pris
2990

Sommersprinklervæske, tablett

Art. 36-984
[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Danish (Denmark)']
  • Højkoncentreret rengøringsmiddel med særdeles god effekt mod insekter og snavs på bilruden.
  • Effektivitet og skånsomhed er testet af DEKRA i Tyskland.
  • Blandes med almindeligt vand.
  • Biologisk nedbrydeligt.
  • Fosfatfri.
  • 6 tabletter/pakke.
  • Giver maks. 24 l sprinklervæske.
Kan også bruges om vinteren sammen med frostsikring, for at give en renere bilrude.

Anvendelse
Læg 1 stk. Sommersprinklervæske tablet i bilens sprinklerbeholder og påfyld maks. 4 l vand afhængigt af, hvor snavset ruden er.
Citronduft
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også