5990
299,50 / L

Dieseltilsætning

Art. 36-675

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Rækker til ca. 70 liter. 200 ml.
  • Til alle dieselmotorer
  • Rengør injektordyser og brændstofsystem
  • Letter koldstarter
  • Forhindrer isdannelse
  • Forebygger kondens
  • Genskaber motorens præstationer
  • Mindsker slitage i motoren
Fare
Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå udledning til miljøet. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Udslip opsamles. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter