5490
274,50 / L

Dieseltilsætning

Art. 36-675
[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Danish (Denmark)']
Rækker til ca. 70 liter. 200 ml.
  • Til alle dieselmotorer
  • Rengør injektordyser og brændstofsystem
  • Letter koldstarter
  • Forhindrer isdannelse
  • Forebygger kondens
  • Genskaber motorens præstationer
  • Mindsker slitage i motoren
Fare
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. Udslip opsamles. Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Undgå udledning til miljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter