Fra
8490

Forankringsmasse

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Stærk kemisk fastgørelse med bredt anvendelsesområde. Stor belastningsevne. Til montering af gevindstang, armeringsjern o.lign. i beton, revnet beton, til hængende fastgørelse, små kantafstande, til efterarmering m.m. Hurtigthærdende. ETAG 001-05 Option 1 & 7.
 • Stærk og sikker fastgørelse. Tåler store træk- og tværbelastninger.
 • Hurtigthærdende
 • Høj kemisk modstand; velegnet i korrosive og/eller fugtige omgivelser.
 • Godkendt til brug i både revnet og revnefri beton iht. ETAG 001-05 Option 1 hhv. 7
 • Godkendt til efterinjiceret armering iht. EOTA TR023.
 • Kan benyttes ved lille kantafstand samt ved lille indbyrdes afstand mellem forankringspunkterne.
 • Hængende montage: Velegnet til hængende fastgørelse i f.eks. loft.
 • Styrenfrit produkt. Næsten lugtfrit.
 • Kan anvendes under vand, f.eks. i fugtige eller vandfyldte huller.
 • Patron med 1 stk. blanderør. Påføres med fugepistol.
 • Uåbnede patroner kan benyttes igen ved at skifte blanderør.
Anvendelsesområder
 • Stærk, sikker fastgørelse af gevindstang, armeringsjern, o.lign. i beton.
 • Montering af altaner, gelændere, låger, konsoller, antenner, balustrader m.m.
Godkendelser
ETAG 001-05 Option 7 til revnefri beton med gevindstang og armeringsstål TR029.
ETAG 001-05 Option 1 til revnet beton med gevindstænger.
EOTA TR023 til efterinjiceret armering.
 • FORANKRINGSMASSE 165 ML

  FORANKRINGSMASSE 165 ML

  Art. 20-5323
  165 ml
  8490
  514,55 / L
  Advarsel
  Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • FORANKRINGSMASSE 300 ML

  FORANKRINGSMASSE 300 ML

  Art. 20-5324
  300 ml
  119,-
  396,67 / L
  Advarsel
  Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • FORANKRINGSMASSE VINTER 300 ML

  FORANKRINGSMASSE VINTER 300 ML

  Art. 20-5325
  179,-
  596,67 / L
  Advarsel
  Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Tilbehør

 • BLANDERØR FORANKRINGSMASSE 10

  BLANDERØR FORANKRINGSMASSE 10

  Art. 20-5326
  4490

Andre kunder købte også