Fra
8490

Forankringsmasse

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Stærk kemisk fastgørelse med bredt anvendelsesområde. Stor belastningsevne. Til montering af gevindstang, armeringsjern o.lign. i beton, revnet beton, til hængende fastgørelse, små kantafstande, til efterarmering m.m. Hurtigthærdende. ETAG 001-05 Option 1 & 7.
 • Stærk og sikker fastgørelse. Tåler store træk- og tværbelastninger.
 • Hurtigthærdende
 • Høj kemisk modstand; velegnet i korrosive og/eller fugtige omgivelser.
 • Godkendt til brug i både revnet og revnefri beton iht. ETAG 001-05 Option 1 hhv. 7
 • Godkendt til efterinjiceret armering iht. EOTA TR023.
 • Kan benyttes ved lille kantafstand samt ved lille indbyrdes afstand mellem forankringspunkterne.
 • Hængende montage: Velegnet til hængende fastgørelse i f.eks. loft.
 • Styrenfrit produkt. Næsten lugtfrit.
 • Kan anvendes under vand, f.eks. i fugtige eller vandfyldte huller.
 • Patron med 1 stk. blanderør. Påføres med fugepistol.
 • Uåbnede patroner kan benyttes igen ved at skifte blanderør.
Anvendelsesområder
 • Stærk, sikker fastgørelse af gevindstang, armeringsjern, o.lign. i beton.
 • Montering af altaner, gelændere, låger, konsoller, antenner, balustrader m.m.
Godkendelser
ETAG 001-05 Option 7 til revnefri beton med gevindstang og armeringsstål TR029.
ETAG 001-05 Option 1 til revnet beton med gevindstænger.
EOTA TR023 til efterinjiceret armering.
 • FORANKRINGSMASSE 165 ML

  FORANKRINGSMASSE 165 ML

  Art. 20-5323
  165 ml
  8490
  514,55 / L
  Advarsel
  Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Vask hænderne grundigt efter brug. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • FORANKRINGSMASSE 300 ML

  FORANKRINGSMASSE 300 ML

  Art. 20-5324
  300 ml
  119,-
  396,67 / L
  Advarsel
  Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Vask hænderne grundigt efter brug. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • FORANKRINGSMASSE VINTER 300 ML

  FORANKRINGSMASSE VINTER 300 ML

  Art. 20-5325
  179,-
  596,67 / L
  Advarsel
  Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Vask hænderne grundigt efter brug. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Tilbehør

 • BLANDERØR FORANKRINGSMASSE 10

  BLANDERØR FORANKRINGSMASSE 10

  Art. 20-5326
  10 stk.
  4490

Andre kunder købte også