179,-
596,67 / L

Forankringsmasse Vinter

Art. 20-5325

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til vinterbrug. Stærk kemisk fastgørelse med bredt anvendelsesområde. Stor belastningsevne. Til montering af gevindstang, armeringsjern o.lign. i beton, ved temperaturer ned til og med -18 °C. Hurtigthærdende. 300 ml.
  • Stærk og sikker fastgørelse. Tåler store træk- og tværbelastninger.
  • Hurtigthærdende
  • Høj kemisk modstand; velegnet i korrosive og/eller fugtige omgivelser.
  • Kan benyttes ved lille kantafstand samt ved lille indbyrdes afstand mellem forankringspunkterne.
  • Styrenfrit produkt. Næsten lugtfrit.
  • Kan anvendes i fugtige eller vandfyldte huller.
  • Patron med 1 stk. blanderør. Påføres med fugepistol.
  • Uåbnede patroner kan benyttes igen ved at skifte blanderør.
Anvendelsesområder
Stærk, sikker fastgørelse af gevindstang, armeringsjern, o.lign. i beton.
Montering af altaner, gelændere, låger, konsoller, antenner, balustrader m.m.
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også