129,-
43,- / L

Træolie

Art. 36-788
Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
 • Med 35 % linolie.
 • Farveløs.
 • Til trykimprægneret, tidligere laseret eller ubehandlet træ.
 • Beskytter mod vandindtrængning og udtørring.
 • Uskadeligt for nytteplanter.
 • Til brug udendørs.
 • Tørstofindhold: 35 %.
 • 3 l.
 • Stærkt udsatte overflader bør normalt behandles mindst en gang om året.
Brugsanvisning:
 • Overfladen skal være rengjort og tør (14 % fugtighed).
 • Fibre i gamle og grånende overflader slibes.
 • Træolien påføres med pensel.
 • Undgå blanke pletter på knaster og mættet træ ved at tørre af med en klud fugtet med fortynder højst 15 minutter efter påføring.
 • Olien påføres af flere omgange med mellemliggende tørretid, til overfladen er mættet og ikke suger mere olie.
 • OBS! Fare for selvantændelse, da produktet indeholder linolie. Klude, tvist etc., som er blevet brugt, skal derfor lægges i vand eller brændes.
Malingforbrug: 1 liter rækker til ca. 10 m² afhængigt af underlagets beskaffenhed.
Rengøring og fortynding: Mineralsk terpentin.
Tørretid: ca. 1 døgn.
Advarsel
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også