135,-
45,- / L

Træolie

Art. 36-788

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Farveløs træolie med 35 % linolie. Beskytter mod vandindtrængning og udtørring. Til udendørs brug. Kan bruges på overflader som f.eks. træterrasser, møbler eller pallerammer. Virker på både ubehandlet træ og trykimprægneret eller tidligere laseret træ. Er ikke skadeligt for nytteplanter. Tørstofindhold: 35 %. Indeholder biocidet DCOIT, der beskytter olien mod mug. Behandl stærkt udsatte overflader mindst én gang om året. Overfladen skal være ren og tør før behandling. Påfør olien med en pensel. Påfør produktet i flere lag, og lad det tørre mellem hver påføring. Gentag, indtil overfladen ikke kan opsuge mere olie. Rækkeevne: 1 liter rækker til ca. 7 m² afhængigt af underlagets tilstand.
Rengøring og fortynding: Terpentin.
Tørretid: ca. 1 døgn.
Advarsel
Kan forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også