135,-
45,- / L

Træolie

Art. 36-788

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Farveløs træolie med 35 % linolie. Beskytter mod vandindtrængning og udtørring. Til udendørs brug. Kan bruges på overflader som f.eks. træterrasser, møbler eller pallerammer. Virker på både ubehandlet træ og trykimprægneret eller tidligere laseret træ. Er ikke skadeligt for nytteplanter. Tørstofindhold: 35 %. Indeholder biocidet DCOIT, der beskytter olien mod mug. Behandl stærkt udsatte overflader mindst én gang om året. Overfladen skal være ren og tør før behandling. Påfør olien med en pensel. Påfør produktet i flere lag, og lad det tørre mellem hver påføring. Gentag, indtil overfladen ikke kan opsuge mere olie. Rækkeevne: 1 liter rækker til ca. 7 m² afhængigt af underlagets tilstand.
Rengøring og fortynding: Terpentin.
Tørretid: ca. 1 døgn.
Advarsel
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også