3990

Flydende vækstnæring

Art. 14-0464

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Effektiv, biologisk næring til grøntsager, frugter og bær. Baseret på algeekstrakt. Regelmæssig brug giver planterne øget blomstring, vækst og udbytte samt bedre modstandskraft mod kulde. Dosering: 10 ml/ liter vand. 1000 ml.Dosering: 10 ml/ liter vand

Vand med plantegødningen i løbet af vækstsæsonen på følgende måde:
Frugt 1 gang hver 3. uge
Bær 1 gang hver 10. – 14. dag
Grøntsager 1 gang hver 10. – 14. dag

Opbevares tørt og ved temperaturer mellem 0 og 40 °C. Holdbarhed: 3 år.

Indhold

Ekstrakt af alger (Ascophyllum nodosum) som indeholder:
Nitrogen (N): 0,002 – 0,03%
Fosforforbindelse (P2O5): 0,0004 – 0,001%
Kaliumforbindelse (K2O): 0,02 – 0,06%
Kalcium (Ca): 0,01 – 0,02%
Svovl (S): 0,06 – 0,18%
Magnesium (Mg): 0,01 – 0,018%
Algesyre: 0,2 – 0,4%
Mannitol: 0,08 – 0,14%
Betain: 0,0008%
Til grøntsager, frugt og bær. Biologisk, baseret på algeekstrakt. 1000 ml.
Advarsel
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Forurenes tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter