3990

Flydende vækstnæring

Art. 14-0464

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Effektiv, biologisk næring til grøntsager, frugter og bær. Baseret på algeekstrakt. Regelmæssig brug giver planterne øget blomstring, vækst og udbytte samt bedre modstandskraft mod kulde. Dosering: 10 ml/ liter vand. 1000 ml.Dosering: 10 ml/ liter vand

Vand med plantegødningen i løbet af vækstsæsonen på følgende måde:
Frugt 1 gang hver 3. uge
Bær 1 gang hver 10. – 14. dag
Grøntsager 1 gang hver 10. – 14. dag

Opbevares tørt og ved temperaturer mellem 0 og 40 °C. Holdbarhed: 3 år.

Indhold

Ekstrakt af alger (Ascophyllum nodosum) som indeholder:
Nitrogen (N): 0,002 – 0,03%
Fosforforbindelse (P2O5): 0,0004 – 0,001%
Kaliumforbindelse (K2O): 0,02 – 0,06%
Kalcium (Ca): 0,01 – 0,02%
Svovl (S): 0,06 – 0,18%
Magnesium (Mg): 0,01 – 0,018%
Algesyre: 0,2 – 0,4%
Mannitol: 0,08 – 0,14%
Betain: 0,0008%
Til grøntsager, frugt og bær. Biologisk, baseret på algeekstrakt. 1000 ml.
Advarsel
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Forurenes tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også