Indkaldelse til sikring af flydeveste 25-5528, 25-5529,25-5540 og 25-5525

Indkaldelse til sikring af flydeveste 25-5528, 25-5529,25-5540 og 25-5525

Der er skærpede krav til sikring af gaspatroner i flydeveste, og derfor indkalder vi vores flydeveste 25-5528, 25-5529, 25-5540 og 25-5525 til sikring af gaspatronen med en ekstra låseenhed.

(OBS. Vi har tilføjet flydevesten 25-5525 d. 2. september 2020 til listen af flydeveste indkalder til sikring af gaspatron)

Der foreligger en alvorlig sikkerhedsrisiko ved, at patronerne i disse veste kan blive drejet ud af gevindet og medføre, at vestene ikke blæses op, hvis man falder i vandet. Hvis patronen drejes ud af gevindet, opfylder den således ikke sin sikkerhedsfunktion. Afhjælpningen er et krav fra den svenske forbrugerstyrelsesenhed for produktsikkerhed og gælder for alle oppustelige flydeveste på markedet.

De flydeveste, der berøres, er produceret før 2020 og mangler en låsemekanisme, der forhindrer, at gaspatronen kan blive drejet ud af sit gevind. Flydevestens produktionsår er angivet på etiketten på indersiden af flydevesten.

Biltema opfordrer alle kunder, der har en eller flere af de ovennævnte oppustelige flydeveste, til ikke at fortsætte med at anvende dem og kontakte det nærmeste Biltema varehus for at få en ekstra låseenhed (del nummer 25-550000). Låseenheden er gratis og monteres let af kunderne eller af Biltemas personale. Medbring dit produkt eller din kvittering, når du afhenter låseenheden.