Tilbagekaldelse, Sandblæsningssand, 17-022 og 17-294

Tilbagekaldelse, Sandblæsningssand, 17-022 og 17-294

Publiceret 2017.10.24

Alle varer med varenumrene 17-022 og 17-294 tilbagekaldes fra forbrugerne. I en del af produkterne er der blevet målt lave koncentrationer af asbest. De koncentrationer af asbest, der er målt, er så lave, at de ifølge eksperterne ikke udgør en helbredsrisiko. Af forsigtighedshensyn tilbagekalder Biltema alle eksemplarer af ovenstående varenumre fra vores kunder, da man ved langvarig brug uden beskyttelsesudstyr ikke kan udelukke en vis helbredspåvirkning.

Vi beder vores kunder om straks at ophøre med at bruge produkterne. Ved indlevering til varehuset skal sække og beholdere være lukkede. Forseglede emballager skal forblive forseglede, og åbne emballager skal forsegles med tape og pakkes i en plastpose inden indlevering.

Biltema refunderer købsprisen, og kvittering er ikke nødvendig.

Tilbagekaldelse, PDF