Sådan renoverer du badeværelset selv!

Sådan renoverer du badeværelset selv!

Skal du renovere eller etablere et nyt badeværelse? Interessant! Når du renoverer eller etablerer nye vådrum, er det vigtigt, at du bruger de rigtige og godkendte produkter, og at du bruger dem korrekt, så dit projekt bliver godt. Her kan du læse om Biltemas svenskfremstillede og godkendte vådrumssystemer og downloade nyttige oplysninger såsom forbrugstabeller og detaljerede trin-for-trin-vejledninger samt få information om fliseklæber/flisefix.

Tre godkendte vådrumssystemer til renovering 

Tætlaget er tætningsmaterialet i et vådrum, hvor det er vigtigt at have beskyttelse mod fugt og vand. Når du renoverer et vådrum, skal du følge et godkendt vådrumssystem med detaljerede anvisninger og udvalgte produkter. Det gør dit projekt lettere og sikrer, at dit vådrum opfylder gældende branchekrav. Hos Biltema har vi tre svenskfremstillede vådrumssystemer, som er godkendte til vådrum i hele Norden og testede og godkendte i henhold til EAD030352 og EAD 030436 (tidligere ETAG 022) og CE-mærkede.

 • Vådrumssystem R
 • Vådrumssystem F
 • Vådrumssystem 2K

Våtrum - godkända produktmärkning rev.jpg

 

Vores vådrumssystemer 

Vådrumssystem R

Vores system til rulle består af to forblandede produkter: fugtspærre og vådrumsmembran. De påføres med rulle og pensel, og tilsammen udgør de et vand- og damptæt lag til dit vådrum. Systemet kompletteres med tætningsbånd og manchetter til at tætne rørgennemføringer, væg- og gulvvinkler samt eventuelle pladesamlinger.

Egenskaber og fordele

 • System til rulle, uden folie.
 • Nem og hurtig påføring ved at det rulles på i flere omgange.
 • Godkendt til brug over gulvvarme.
 • Specielt velegnet til brug på tunge væg- og gulvkonstruktioner af for eksempel beton eller pudset/spartlet murværk.

Manual til vådrumssystem R 

Forbrugstabel for vådrumssystem R 

CE-mærkning vådrumssystem R

 

Vådrumssystem F

F-systemet er en foliedug, et af vores foliebaserede systemer bestående af en forblandet vådrumsmembran samt tætlagsfolie. Folien opsættes med membranen, og tilsammen udgør de et vand- og damptæt lag til dit vådrum. Systemet kompletteres med lim til tætningsbånd, tætningsbånd og manchetter til at tætne rørgennemføringer, væg- og gulvvinkler samt foliesamlinger.

Egenskaber og fordele

 • Med en foliedug sikres der samme tæthed over hele fladen.
 • Forblandede produkter.
 • Godkendt til brug over gulvvarme.
 • Kan bruges på de fleste typer underlag, men er især velegnet til lette væg- og gulvkonstruktioner såsom afstivede træbjælkelag eller vådrumsplader på trælægter.

Manual til vådrumssystem F 

Forbrugstabel for vådrumssystem F 

CE-mærkning vådrumssystem F

 

Vådrumssystem 2K

2K er et foliesystem, der er udviklet til hurtigere montering med kortere hærdningstider, hvilket håndværkere og erfarne gør-det-selv-folk ofte foretrækker. Det er et foliebaseret system bestående af en 2-komponentlim samt tætlagsfolie. Folien opsættes med 2K-limen, og tilsammen udgør de et vand- og damptæt lag til dit vådrum. Systemet kompletteres med tætningsbånd og manchetter til at tætne rørgennemføringer, væg- og gulvvinkler samt foliesamlinger.

Egenskaber og fordele

 • Med en foliedug sikres der samme tæthed over hele fladen.
 • Lang brugstid. Brugstiden for opblandet lim i spanden er 6-8 timer.
 • Der kræves ikke en speciel lim til tætningsbånd, systemet kræver kun 2K lim.
 • Kortest mulig monteringstid, således at vådrummet hurtigst muligt bliver klar til opsætning af fliser.
 • Godkendt til brug over gulvvarme.
 • Kan bruges på de fleste typer underlag, men er især velegnet til lette væg- og gulvkonstruktioner såsom afstivede træbjælkelag eller vådrumsplader på trælægter.

Manual til vådrumssystem 2K 

Forbrugstabel for vådrumssystem 2K 

CE-mærkning vådrumssystem 2K

 

Find den rigtige emballage 

Når du har valgt det system, der passer bedst til din renovering, er det nemt at finde de rigtige produkter i en af vores butikker. Al emballage er mærket med Biltemas systemlogoer, så du nemt kan finde ud af, hvilket vådrumssystem, produktet indgår i.

Våtrum - hitta rätt förpackning rev.jpg

 

Vandtætte tips om vådrum 

Nu håber vi, at du føler dig klar til din renovering, og at du har klarhed over, hvilket af vores svenskfremstillede og godkendte vådrumssystemer der bedst passer til dig og dit vådrum.
Når du som privatperson selv foretager en renovering eller nyetablering af vådrum, er det vigtigt, at du gør det fagmæssigt korrekt. Det betyder, at det materiale, du bruger, skal være fra et godkendt system, der opfylder kravene til vand- og damptæthed. For at du kan få succes med dit vådrumsarbejde, skal monteringsvejledninger og nationale branche- og bygningsreglementer følges.

Biltemas vådrumssystemer er godkendte systemer, der opfylder kravene til vand- og damptæthed i henhold til gældende bygnings- og brancheregler, hvilket er en forudsætning for, at din renovering eller nyetablering kan udføres fagmæssigt.

OBS! Vores vådrumssystemer må ikke anvendes udendørs eller i uisolerede kældre, hvor der er risiko for fugtindtrængning. Husk altid at tjekke med dit lokale forsikringsselskab om de muligheder og regler, der gælder for dig og din bolig.

Brug af flisefix og fliseklæb

Flisefix, også kaldet fliseklæber, er det materiale, som fliser og klinker i dit vådrum fastgøres med. Du skal bruge flisefix når du opsætter fliser, klinker, mosaikker og facadesten på både vægge og gulve. Flisefix er oftest fremstillet på basis af cement og leveres i pulverform.

Når du renoverer dit vådrum, er det vigtigt, at du bruger flisefix, der er specielt beregnet til vådrum.

Vores fliseklæb/flisefix indgår i vores vådrumssystemer og kan bruges på beton, flydespartel, tegl, puds og gipsplader, både indendørs og udendørs. Har du valgt gulvvarme i dit vådrum? Bare rolig, Biltema fliseklæber/flisefix virker fint sammen med både elektrisk og vandbåret gulvvarme.

Når du påfører fliseklæber, skal du huske, at den skal fordeles jævnt over hele underlaget. Træk derefter en tandspartel gennem fliseklæberen. Afpas størrelsen af tandspartlen efter tykkelsen og størrelsen af dine fliser.

Forbrugstabel for fliseklæb/Flisefix

950x580px-fliseklæb.jpg

 

Udforsk vores produkter inden for vådrumssikring >>