Biltema installerer 1 mio. kvadratmeter solceller

Detailkæden ser solenergi som vejen til at blive selvforsynende, og et pilotprojekt med solceller på nye varehuse i Danmark har givet så gode resultater, at der i løbet af september tages hul på den største miljøinvestering i koncernens historie.

950x580px_Biltema_solceller.jpg

Biltemas danske varehuse lagde tag til det vellykkede pilotprojekt, der danner baggrund for, at den svenske koncern nu tager hul på sin største miljøinvestering nogensinde: 1 mio. kvadratmeter solceller. Biltemas danske direktør Jacob Borring Møller glæder sig over, at alle de nye danske varehuse også fremover får solceller på taget som her i Roskilde.

For at sikre adgangen til energi og i sidste ende blive selvforsynende, satser Biltema nu på at installere solceller på alle sine ejendomme. Beslutningen er taget på baggrund af et pilotprojekt søsat i Danmark i 2019, hvor man startede med at installere solceller på de nybyggede varehuse.

Biltema har, som en stærkt ekspanderende detailkæde, mange ejendomme i hele Norden, og investeringen ses som første milepæl i den overordnede nulvision. Koncernen oplyser, at investeringen er i milliardklassen.

”Ved at producere vores egen elektricitet lokalt ved hjælp af solceller sikrer vi adgangen til energi samtidig med, at vi reducerer vores miljøbelastning. Udover at forsyne vores egne varehuse og lagre, forventer vi også at kunne sælge vores overskud i sommermånederne og dermed bidrage til mere vedvarende energi på markedet." siger Adelina Voci, der er Vice VD for Biltema Sweden AB.