Fra
119,-

Alkydmaling

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
1-komponents alkydlakfarve, højglans. Bruges over vandlinjen på stål, træ og glasfiber. Til både udendørs og indendørs omgivelser. Kan overmales efter 48 timer ved + 10 °C. Maksimal tid til overmaling 6 dage ved + 10 °C og 3 dage ved + 20 °C. Hvis maks.-tiden overskrides, skal overfladen matslibes, inden der kan påføres et nyt lag. Forbrug: 11,5 m2/liter. Indeholder 0,75 l.
 • ALKYDMALING HVID 0,75 L

  ALKYDMALING HVID 0,75 L

  Art. 30-501
  Hvid
  119,-
  158,67 / L
  Advarsel
  Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder: N-Formylmorpholine. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder Cobalt bis(2-ethylhexanoat). Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp/spray. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • ALKYDMALING GRÅ 0,75L

  ALKYDMALING GRÅ 0,75L

  Art. 30-503
  Grå
  119,-
  Advarsel
  Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder: N-Formylmorpholine. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder Cobalt bis(2-ethylhexanoat). Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp/spray. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • ALKYDMALING OFF-WHITE 0,75L

  ALKYDMALING OFF-WHITE 0,75L

  Art. 30-502
  Off-white
  119,-
  158,67 / L
  Advarsel
  Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder: N-Formylmorpholine. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder Cobalt bis(2-ethylhexanoat). Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp/spray. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • ALKYDMALING RØD 0,75L

  ALKYDMALING RØD 0,75L

  Art. 30-504
  Rød
  119,-
  158,67 / L
  Advarsel
  Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder: N-Formylmorpholine. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder Cobalt bis(2-ethylhexanoat). Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp/spray. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • ALKYDMALING BLÅ 0,75L

  ALKYDMALING BLÅ 0,75L

  Art. 30-505
  Blå
  119,-
  158,67 / L
  Advarsel
  Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder: N-Formylmorpholine. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder Cobalt bis(2-ethylhexanoat). Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp/spray. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • ALKYDMALING SORT 0,75L

  ALKYDMALING SORT 0,75L

  Art. 30-506
  Sort
  119,-
  158,67 / L
  Advarsel
  Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder: N-Formylmorpholine. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder Cobalt bis(2-ethylhexanoat). Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp/spray. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også