4690
93,80 / L

Bådvoks, cremet

Art. 30-563

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Giver din båd en skinnende overflade og glans, samtidigt med at båden får et lag, der langvarigt beskytter mod salt, oxidering og solens UV-stråler. Til både plast-, lak- og metaloverflader. Indeholder ikke slibemiddel. 500 ml.
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå udledning til miljøet. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også