4490
89,80 / L

Bådvoks, cremet

Art. 30-563
[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Danish (Denmark)']
Giver din båd en skinnende overflade og glans, samtidigt med at båden får et lag, der langvarigt beskytter mod salt, oxidering og solens UV-stråler. Til både plast-, lak- og metaloverflader. Indeholder ikke slibemiddel. 500 ml.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Opbevares under lås. Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Undgå udledning til miljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også