Fra
6490

Signalhorn, gas

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Signalhorn af plastGiver et meget kraftigt signalLeveres med gasbeholder, 380 ml
 • GASBEHOLDER, REFILL

  GASBEHOLDER, REFILL

  Art. 25-850
  Gasbeholder til 25-849
  6490
  Fare
  Yderst brandfarlig gas. Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen. I tilfælde af lækage fjernes alle antændelseskilder. Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • SIGNALHORN, GAS

  SIGNALHORN, GAS

  Art. 25-849
  9490
  Fare
  Yderst brandfarlig gas. Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen. I tilfælde af lækage fjernes alle antændelseskilder. Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også