Fra
4990

Signalhorn, gas

[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Danish (Denmark)']
Signalhorn af plastGiver et meget kraftigt signalLeveres med gasbeholder, 380 ml
 • GASBEHOLDER, REFILL

  GASBEHOLDER, REFILL

  Art. 25-850
  Gasbeholder til 25-849
  4990
  Fare
  Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. Yderst brandfarlig gas.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. I tilfælde af lækage fjernes alle antændelseskilder. Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • SIGNALHORN, GAS

  SIGNALHORN, GAS

  Art. 25-849
  8990
  Fare
  Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. Yderst brandfarlig gas.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. I tilfælde af lækage fjernes alle antændelseskilder. Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter