Fra
1990

Duftfrisker

Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
Luftfrisker formet som en sko, der hænges op i bil, båd, bolig, omklædningsrum etc..
 • DUFTFRISKER

  DUFTFRISKER

  Art. 39-012
  Flower
  1990
  Advarsel
  Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Undgå indånding af damp/spray. Indhent særlige anvisninger før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • DUFTFRISKER

  DUFTFRISKER

  Art. 39-018
  Wild fruit
  2290

Andre kunder købte også