5990
168,73 / L

Vandpumpesmøring

Art. 36-1824

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Forhindrer rustdannelse i kølesystemet, smører vandpumpen og træge termostater. Skånsom mod alle metal- og gummidele. Forhindrer overophedning. Kan bruges om vinteren sammen med frostvæske. 443 ml.
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Farlig ved indtagelse.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Forurenes tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Der må ikke spises, drikkes eller ryges, mens produktet anvendes. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter