Fra
5490

MC-olie 15W–40

[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Danish (Denmark)']
Mineraloliebaseret multigradeolie til 4-takts motorcykler. Holder motoren fri for aflejringer og giver en meget god beskyttelse mod slitage på motor og gearkasse. Oliens friktionsegenskaber giver den korrekte friktion i mc-koblingen uden glidning og hug. Kan blandes med andre motorolier. Opfylder følgende specifikationer: API SL - JASO MA, MA2.
 • MC OLIE 15W-40 4-T 1 L

  MC OLIE 15W-40 4-T 1 L

  Art. 36-957
  1 l
  5490
  54,90 / L
  Advarsel
  Forårsager alvorlig øjenirritation.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • MC-OLIE 15W–40 4L

  MC-OLIE 15W–40 4L

  Art. 36-9570
  4 l
  169,-
  42,25 / L
  Advarsel
  Forårsager alvorlig øjenirritation.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også