5990

Sort vinyl

Genskaber farve og glans. Til alle udvendige plast-, gummi- og vinyldele på bilen. Påføres med indbygget påstryger. Kun til brug udendørs. 325 ml.
 • GRÅ VINYL

  GRÅ VINYL

  Art. 36-609
  Mørkegrå
  5990
  184,31 / L
  Advarsel
  Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af damp/spray. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • SORT VINYL

  SORT VINYL

  Art. 36-9302
  Sort
  5990
  184,31 / L
  Advarsel
  Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af damp/spray. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Relaterede produkter