5490
109,80 / L

Kraftrengøring

Art. 36-4553

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Meget effektivt og hurtigttørrende affedtningsmiddel. Opløser fedt, olie, bremsevæske, smøremiddel, tjære, bindemiddel og snavs i motorer, maskiner, værktøj, kæder m.m. Kompatibelt med de fleste typer plast. Med 360° højtryksmundstykke, som giver en effektivere rengøring. 500 ml.

Anvendelsesområder:
 • Gearkasser
 • Kæder og kabler
 • Stanser og støbeforme
 • Kompressorer
 • Pumper
 • Motorer
 • Maskiner
 • Trykluftsværktøj
 • Gaffeltrucks
 • Bremser og belægninger
 • Materialehåndteringsudstyr
 • Dele og værktøj
Bedømmelse 8/10
”Løsner fedt, tjære og alt andet smuds.” – Bike # 10, 2016
Fare
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også