Fra
109,-

Multifix BT, hvid

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Fleksibel klæbemasse. Let at arbejde med, cremet konsistens og stor vedhæftning, som egner sig til alle typer keramik, granitkeramik, fliser, klinker og natursten. Til opsætning på gulv, væg og eksisterende fliser. Til inden- og udendørs brug. En del af Biltemas vådrumssystem.

Tekniske data
 • Farve: Hvid
 • Vægt: 20 kg/ 5 kg
 • Brugstid: 30 minutter
 • Rækkeevne: 2,5–5 kg/m²
 • Kan betrædes efter: Ca. 24 t
 • Lagringstid: 12 måneder i originalemballage, tørt.
 • Frostsikker. Blanding*5,8 liter vand til 20 kg *1,45 liter vand til 5 kgBrugsanvisning
  Mål den korrekte mængde vand op i en ren beholder. Bland derefter indholdet i emballagen under omrøring, og pisk grundigt. Lad det hvile i 5 minutter og rør igen rundt 1 minut før brug. Påføres med fintandet spartel. Hvis der skal bruges primer, skal det være Primer C

  OBS! Klæbemassen skal bruges indenfor 8 timer.
 • MULTIFIX BT, HVID 5KG

  MULTIFIX BT, HVID 5KG

  Art. 36-8211
  5 kg
  109,-
  21,80 / KG
  Fare
  Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage irritation af luftvejene.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • MULTIFIX BT, HVID 20 KG

  MULTIFIX BT, HVID 20 KG

  Art. 36-8210
  219,-
  10,95 / KG
  Fare
  Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage irritation af luftvejene.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også