Fra
9990

Multifix BT, hvid

[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Danish (Denmark)']
Fleksibel klæbemasse. Let at arbejde med, cremet konsistens og stor vedhæftning, som egner sig til alle typer keramik, granitkeramik, fliser, klinker og natursten. Til opsætning på gulv, væg og eksisterende fliser. Til inden- og udendørs brug. En del af Biltemas vådrumssystem.

Tekniske data
 • Farve: Hvid
 • Vægt: 20 kg/ 5 kg
 • Brugstid: 30 minutter
 • Rækkeevne: 2,5–5 kg/m²
 • Kan betrædes efter: Ca. 24 t
 • Lagringstid: 12 måneder i originalemballage, tørt.
 • Frostsikker. Blanding*5,8 liter vand til 20 kg *1,45 liter vand til 5 kgBrugsanvisning
  Mål den korrekte mængde vand op i en ren beholder. Bland derefter indholdet i emballagen under omrøring, og pisk grundigt. Lad det hvile i 5 minutter og rør igen rundt 1 minut før brug. Påføres med fintandet spartel. Hvis der skal bruges primer, skal det være Primer C

  OBS! Klæbemassen skal bruges indenfor 8 timer.
 • MULTIFIX BT, HVID 5KG

  MULTIFIX BT, HVID 5KG

  Art. 36-8211
  5 kg
  9990
  19,98 / KG
  Fare
  Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • MULTIFIX BT, HVID 20 KG

  MULTIFIX BT, HVID 20 KG

  Art. 36-8210
  199,-
  9,95 / KG
  Fare
  Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også