3690
92,25 / L

Flydespartelmasse

Art. 36-1310
[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Danish (Denmark)']
Super nem spartelmasse til udbedring af huller og revner indendørs, hvor tykke lag og minimal krympning er påkrævet. Brug den ikke på flader, der konstant er udsat for vand Spartelmassen kan males næsten med det samme med vandbaseret eller opløsningsmiddelbaseret maling.

Tekniske data
 • Farve: Lys beige
 • Opløsningsmiddel: Vand
 • Fyldeevne: Maks. 10 mm
 • Kornstørrelse: Maks. 0,15 mm
 • Densitet: ca. 4-500 kg/m³
 • Tørstofindhold: ca. 37 %
 • Brugsinstruktioner
 • Påføring: I hånden med spartelværktøj..
 • Tørretid: 1 time per mm, tykkere lag dog længere tid. Tørretiden kan variere afhængig af underlag, temperatur, luftfugtighed osv.
 • Vedhæftning: Stor vedhæftning på gips, beton og puds.
 • Anvendelsestemperatur: +10-35° C Luftfugtigheden i lokalet bør være over 20%RF
 • Rengøring af værktøj: Vand
 • Øvrigt: Når der spartelslibes, bør der anvendes øjenværn og ansigtsmaske. Spartlede flader bør forlimes før tapetsering.
 • Forbrug:
 • Spartling af samlinger ca. 0,3 liter/m².
 • Fuldspartling med 1 mm lagtykkelse 1 liter/m²
 • Opbevaring: Maks. 12 måneder i uåbnet emballage. Opbevares mørkt og køligt, +5° C -+20° C.

BESKYTTES MOD FROST!
Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også