3490
87,25 / L

Træspartelmasse

Art. 36-1315
Vandbaseret, meget fingraderet spartelmasse med god farveholdbarhed. Velegnet til at spartle på træ og træarbejder indendørs. Spartelmassen har en god åbentid og egner sig derfor til spartling af større flader, f.eks fuldspartling af dørblade. 400 ml.

Tekniske data
 • Farve: hvid
 • Opløsningsmiddel: vand
 • Kornstørrelse: 0,030 mm
 • Densitet: ca. 1.750 kg/m³
 • Tørstofindhold: ca. 75 %
Brugsinstruktioner
 • Forbehandling: Fladerne skal være rene og fri for fedt, støv etc., som er almindeligt ved fagmandsmæssig behandling.
 • Påføring: påføres i hånden med bredspartel eller japanspartel
 • Tørretid: 1 time per mm, tykkere lag dog længere tid. Tørretiden kan variere afhængig af underlag, temperatur, luftfugtighed osv.
 • Vedhæftning: produktet har stor vedhæftning på træ
 • Forbrug: 1 liter/m² ved 1 mm lagtykkelse. Varierer meget afhængigt af underlagets beskaffenhed.
 • Anvendelsestemperatur: +5- +35° C
 • Rengøring af værktøj: vand.
 • Opbevaring: Maks. 12 måneder i uåbnet emballage. Opbevares mørkt og køligt, +5° C -+20° C.

BESKYTTES MOD FROST!

Øvrigt:
Når der spartelslibes, bør der anvendes øjenværn og ansigtsmaske.
Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.