105,-
262,50 / L

Maling til tagplader

Art. 36-5848

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Elastisk og modstandsdygtig vinylmaling til reparation af tagplader. Kan også benyttes direkte på flader af PU, vinyl, plast og polyester. Tåler både varme, kulde og sollys. Berøringstør efter 10-20 min. Gennemtør efter 7 døgn. Sort. 400 ml.

Tekniske data:
  • Type: Vinylmaling.
  • Dækkeevne: 1,0 – 2,0 m², pr. dåse.
  • Støvtør: 5-10 min.
  • Berøringstør: 10-20 min.
  • Overmaling: Inden 15 min. (vådt i vådt), eller efter 7 døgn (gennemtør).
Brugsanvisning: Underlaget skal være rent og tørt. Omryst dåsen i mindst 3 min. Sprøjt i en afstand på 30 cm. Påfør flere tynde lag. Rens dysen efter brug. Berøringstør efter 10-20 min. Gennemtør efter 7 døgn.
Fare
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også