Fra
7990

Metalbeskyttelsesmaling

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Primer og overfladelag i ét. Giver en beskyttende belægning af zinkfosfat. Velegnet til bl.a. mærkning af rør. Kort tørretid. 500 ml.

Brugsanvisning: Underlaget skal være rent, fedtfrit og tørt. Fjern løst snavs med en stålbørste. Omryst dåsen i mindst 1 min. Ryst igen under brugen. Sprøjt i en afstand på 20-30 cm. En nyt lag kan påføres efter 15-20 minutter. Når du er færdig med at male, vend bunden i vejret på spraydåsen, og sprøjt, indtil der kun kommer gas ud.

Tekniske specifikationer:
 • Korrosionsklasse: C3 (ISO 12944-2).
 • Forbrug: 1 dåse rækker til ca. 3 m².
 • Berøringstør efter ca. 20-30 min (afhængigt af tykkelse).
 • Gennemtør efter ca. 6 timer.
 • Laveste påføringstemperatur: +10 °C.
 • Højeste påføringstemperatur: +80 °C.
 • Indeholder ikke bly og kromat.
 • Fri for klorerede opløsningsmidler.
 • METALBESKYTTELSESMALING 500 ML

  METALBESKYTTELSESMALING 500 ML

  Art. 36-5844
  Hvid (RAL 9010)
  7990
  159,80 / L
  Fare
  Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • METALBESKYTTELSESMALING 500 ML

  METALBESKYTTELSESMALING 500 ML

  Art. 36-5842
  Sølv (RAL 9006)
  7990
  159,80 / L
  Fare
  Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • METALBESKYTTELSESMALING 500 ML

  METALBESKYTTELSESMALING 500 ML

  Art. 36-5843
  Sort (RAL 9005)
  7990
  159,80 / L
  Fare
  Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også