Fra
7990

Metalbeskyttelsesmaling

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Primer og overfladelag i ét. Giver en beskyttende belægning af zinkfosfat. Velegnet til bl.a. mærkning af rør. Kort tørretid. 500 ml.

Brugsanvisning: Underlaget skal være rent, fedtfrit og tørt. Fjern løst snavs med en stålbørste. Omryst dåsen i mindst 1 min. Ryst igen under brugen. Sprøjt i en afstand på 20-30 cm. En nyt lag kan påføres efter 15-20 minutter. Når du er færdig med at male, vend bunden i vejret på spraydåsen, og sprøjt, indtil der kun kommer gas ud.

Tekniske specifikationer:
 • Korrosionsklasse: C3 (ISO 12944-2).
 • Forbrug: 1 dåse rækker til ca. 3 m².
 • Berøringstør efter ca. 20-30 min (afhængigt af tykkelse).
 • Gennemtør efter ca. 6 timer.
 • Laveste påføringstemperatur: +10 °C.
 • Højeste påføringstemperatur: +80 °C.
 • Indeholder ikke bly og kromat.
 • Fri for klorerede opløsningsmidler.
 • METALBESKYTTELSESMALING 500 ML

  METALBESKYTTELSESMALING 500 ML

  Art. 36-5844
  Hvid (RAL 9010)
  7990
  159,80 / L
  Fare
  Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • METALBESKYTTELSESMALING 500 ML

  METALBESKYTTELSESMALING 500 ML

  Art. 36-5842
  Sølv (RAL 9006)
  7990
  159,80 / L
  Fare
  Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • METALBESKYTTELSESMALING 500 ML

  METALBESKYTTELSESMALING 500 ML

  Art. 36-5843
  Sort (RAL 9005)
  7990
  159,80 / L
  Fare
  Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter